For skoler

En undervisningsdag varer 6 timer og varetages altid af to `sexperter´, som vi bestræber os på er af hvert køn.

Vores seksualundervisning foregår uden en lærers tilstedeværelse, og vi vil således kunne benyttes på kursus- og temadage. Det bidrager til en mere fri og uformel tone, at seksualundervisningen udelukkende varetages af vores guider, som eleverne ikke skal stå til ansvar overfor eller se igen.

Tilpasning af undervisning

Undervisningen tilpasses til klassetrinnet og den specifikke klasse. Dette gøres gennem vores erfaring med de forskellige klassetrin og gennem dialog med læreren. Typisk tilrettes programmet løbende på selve dagen, afhængigt af elevernes input.

Vi har en række faste emner vi kommer ind på i løbet af dagen; prævention, grænser, onani, seksualitet, første gang, anatomi, pubertet, seksuelle overførte sygdomme, følelser, fordomme, køn og kærester.

Hvis der er specifikke problemstillinger I ønsker, at vi skal tage op med klassen, er der også mulighed for at arbejde dette ind i programmet.

Hvordan ser en undervisningsdag typisk ud?

Vores undervisningsdag strækker sig over 6 timer f.eks. fra kl 8.00-14.00.

Vi gør vores bedste for at aktivere eleverne med lege, cases, kreative udfoldelser mm. Det er vores erfaring, at vi på den måde højner elevernes opmærksomhed, nysgerrighed og faglige udbytte.

I løbet af dagen vil eleverne b.la. blive introduceret til den anonyme brevkasse, hvor de kan stille spørgsmål til os uden afsender. Dette skaber ofte en god dialog, styret af elevernes egne interesser og undren. Sidst på dagen opdeler vi klassen i drenge og piger, så der også er mulighed for at indgå en mere intim dialog i de mindre grupper.