Sexekspressen Nationalt

National styregruppe

National aktivitetsleder:

Allice Nyborg Rosenkrans Lind

email: sexekspressen@imcc.dk / sexekspressen@sexekspressen.dk

Økonomiansvarlig: 

Louise Toftdahl – email: okonomi@sexekspressen.dk

International ansvarlig:

Frederik Kirk – email: international@sexekspressen.dk

National ansvarlig for fundraising:

Mathilde Christensen – email: fundraising@sexekspressen.dk

National ansvarlig for PR:

Mads Naldal Christensen – email: pr@sexekspressen.dk

Lokale aktivitetsledere:

København: Marie-Louise Mathilde Friis Berthelsen– email: kbh@sexekspressen.dk

Århus: Jonathan Bitsch Holm – email: aarhus@sexekspressen.dk

Aalborg: Emily Behnk Solnæs – email: aalborg@sexekspressen.dk

Esbjerg: Maja Theresia Jensen – email: esbjerg@sexekspressen.dk

Odense: Amanda Nyrup – email: odense@sexekspressen.dk