Sexekspressen Esbjerg

Sexekspressen Esbjerg dækker Esbjerg og omegn.

Prisen er :
700 kr ved bestilling af 1 klasse
600 kr pr. klasse ved bestilling af 2 klasser
500 kr pr. klasse ved bestilling af 3 eller flere klasser.

Dette inkluderer 6 timers undervisning med 2 undervisere og remedier. Ekstra betaling for transport kan i visse tilfælde forekomme.

For info og generelle spørgsmål, skriv til:

esbjerg@sexekspressen.dk

For bookning af undervisere skriv venligst til denne mail:

booking.esbjerg@sexekspressen.dk

Ved booking oplys følgende:

  • Skolenavn og adresse
  • Kontaktperson på skolen
  • Antal klasser, klassetrin og elever
  • Dato for undervisning. Det er lettest hvis I fx kan en hel uge eller en bestemt ugedag flere uger i træk.
  • Eventuelle særlige forhold.

Derefter vil du få en kvittering fra vores skoleudvalg, som vil finde undervisere. Når disse er fundet, vil I få en endelig bekræftelse.

Vi opfordrer jer til at skemalægge de 6 timer/lektioner så eleverne får fuldt udbytte.

Vi glæder os til at høre fra dig.